Contact Us

LAST UP DATE:

Sado Tourism Association Tourist Information Centers

Sado Tourist Information Center

353 Ryotsu Minato Sado Niigata Prefecture 952-0014
Tel:0259-27-5000
Fax:0259-23-5030

Aikawa Tourist Information Center

18 Aikawa Sanchome Hamamachi Sado Niigata Prefecture 952-1562
Tel:0259-74-2220
Fax:0259-74-3321

Minami-sado Tourist Information Center

1935-26 Ogimachi Sado Niigata Prefecture 952-0604
Tel:0259-86-3200
Fax:0259-86-2237